Grubość powłoki cynkowej

 

Grubość powłoki cynkowej

W procesie cynkowania ogniowego otrzymuje się powłoki o grubości średnio od 70 do 150 mikrometrów. Ta grubość wystarcza, aby chronić stal przed korozją przez dziesięciolecia. Średnia trwałość powłoki cynkowej wynosi 30-50 lat. Grubość powłoki cynkowej mierzy się w mikrometrach lub podaje się masę powłoki w g/m2. Minimalne grubości powłok, zalecane zależnie od grubości materiału, z którego wykonane są cynkowane elementy określa norma PN-EN ISO 1461:

Grubość stali (t) [mm]

Minimalna średnia grubość powłoki  [um]

t>6

85

3<t<6

70

1,5 < t < 3

55

t < 1,5

45

 

Grubość powłoki uzależniona jest od następujących czynników:
a) grubość stali,
b) skład chemiczny stali; w szczególności zawartość
pierwiastków: krzemu, fosforu i węgla,
c) temperatura kąpieli cynkowej i czas przetrzymywania elementu w kąpieli cynkowej,
d) skład chemiczny kąpieli cynkowej,
e) chropowatość powierzchni elementu.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie