Jak powstaje powłoka cynkowa

Jak wygląda proces cynkowania ogniowego?

Cynkowanie ogniowe składa się z kilku etapów wstępnych mających na celu przygotowanie elementów do zanurzenia w ciekłym roztworze cynku o temperaturze ok . Efektem cynkowania jest powstanie na powierzchni stali zwartej, wtopionej, mechanicznie trwałej i nieprzepuszczalnej powłoki cynku chroniącej dany element przed czynnikami zewnętrznymi.

 

Obróbka strumieniowo-ścierna

Polega na mechanicznym usunięciu przy pomocy piaskowania lub nawet zwykłej szlifierki zanieczyszczeń z powierzchni (piasku, rdzy, zgorzelin, żużla czy pozostałości starych powłok).

 

Podwieszenie elementów na tzw. trawerzach

Przygotowane elementy przeznaczone do cynkowania są podwieszane na specjalnych stalowych elementach które z kolei są przenoszone dalej do poszczególnych wanien z roztworami i cynkiem za pomocą suwnicy.

 

Odtłuszczanie

Odłuszczanie chemiczne usuwa z powierzchni metalu zatłuszczenia powstałe w procesie produkcji lub później podczas transportu czy przechowywania. Wykonywane poprzez zanurzenie elementów w specjalnym roztworze o odczynie alkalicznym, kwaśnym lub neutralnym. Odłuszczanie ma na celu skrócenie także kolejnego procesu (trawienia) i zmniejszenia zanieczyszczenia i zużycia znacznie bardziej szkodliwych dla środowiska kwasów stosowanych w procesie trawienia.

 

Trawienie

Trawienie powierzchni  skuteczne usuwa z niej substancje niemetaliczne (np. rdzę, zgorzelinę i inne produkty korozji) powstałe chociażby podczas walcowania czy wyżarzania elementów stalowych. Trawienie wykonywane jest w roztworze kwasu solnego.

 

Topnikowanie

Topnikowanie polega na zanurzeniu cynkowanych elementów w roztworze wodnym chlorku cynku i chlorku amonu (ZnCl2/NH4Cl). Jego celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu reakcji chemicznych zachodzących podczas cynkowania. Topniki oczyszczają powierzchnię stalową nawet ze śladowych ilości tlenków.

 

Suszenie

Po wyciągnięciu z kąpieli topnikowej elementy cynkowane zostają poddane szybkiemu suszeniu w temperaturze 120°C – 150°C.

 

Cynkowanie

Właściwy etap procesu cynkowania polega na zanurzeniu na kilka minut elementu w kąpieli stopionego cynku o temperaturze 445°C – 455°C. W tych warunkach cynk i żelazo ulegają bardzo szybkiej reakcji chemicznej – na drodze dyfuzji, czyli przenikania atomów cynku w zewnętrzną warstwę stali, powstaje powierzchniowy stop żelazo-cynk

 

Studzenie w wodzie

Elementy po wyjęciu z kąpieli w ciekłym cynku mają temperaturę ponad 400°C. W celu umożliwienia pracownikom ich zdjęcia z wieszaków należy je ostudzić – w tym celu zanurza się je po prostu w wodzie. Elementy są już pokryte warstwą cynku więc nie są narażone na korozję.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie