Wpływ krzemu na jakość powłoki cynkowej

Wpływ krzemu na jakość powłoki cynkowej Wszystkie rodzaje stali przedstawione w DIN 17100 oraz PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo. Jakość uzyskiwanych powłok cynkowych (połysk, gładkość, grubość, przyczepność itp.) jest na nich różna i zależy od składu chemicznego; w szczególności od zawartości węgla (C), fosforu (P) i krzemu (Si). Zawartość węgla i krzemu w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%. Zdarza się, że w stalach zawierających krzem, reakcja żelazo – cynk przebiegnie szczególnie silnie i udział stopu żelazowo-cynkowego w powłoce cynkowej będzie
wyższy niż normalnie. W skrajnym przypadku, powłoka cynkowa może składać się całkowicie ze stopu żelazowo-cynkowego. Zjawisko to (tzw. Efekt Sandelina) obserwuje się zwłaszcza przy zawartości krzemu od 0,03% do 0,14%, jak również powyżej 0,25% (wykres). W tych przypadkach powłoka cynkowa jest najczęściej matowo-szara, chropowata, nierównomierna, bardzo krucha, a co za tym idzie – wrażliwa na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Zjawisko to powoduje zmniejszenie przyczepności grubych powłok do powierzchni stali. Ze względu na w/w efekt, nie zaleca się ogniowego cynkowania stali zawierających krzem w przedziałach określonych wyżej. Zaleca się natomiast gatunki stali o zawartości krzemu poniżej 0,03% lub w przedzile 0,14% do 0,25% (przy sumarycznej zawartości krzemu i fosforu nieprzekraczającej 0,045 %). Temperatura procesu cynkowania ogniowego wynosi od 450°C do 460°C. Obszerne badania dowiodły, że technologiczne własności stali nie ulegają pogorszeniu przy cynkowaniu ogniowym.

 

Wygląd powłoki cynkowej na różnych stalach.

Wygląd powłoki cynkowej na różnych stalach. Kliknij aby powiększyć…

.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie