Wymagania technologiczne

Wymagania technologiczne:

Osiągnięcie optymalnych wyników cynkowania konstrukcji stalowych uzależnione jest w dużym stopniu od sposobu ich zaprojektowania i wykonania. Elementy przeznaczone do cynkowania powinny mieć taki kształt, który umożliwi kąpieli dojście do każdej powierzchni cynkowanej, a następnie swobodne jej spłynięcie.

Na etapie projektowania należy ponadto uwzględnić:

a) wymiary wanny cynkowniczej,

b) wszystkie konsekwencje termiczne,

c) indywidualne cechy elementu przeznaczonego do cynkowania,

d) przewidywane metody montażu konstrukcji ocynkowanej,

e) stan powierzchni elementów stalowych przed cynkowaniem.

Wytyczne odnośnie projektowania konstrukcji zawarte są w normie PN- EN ISO 14713.

 

Konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny odpowiadać następującym warunkom:

1. Spoiny powinny być wykonane metodą półautomatyczną w osłonie gazów ochronnych. Nie zaleca się spawania elektrodą otuloną, ze względu na złą jakość powłoki cynkowej na spoinach.

2. Powierzchnia konstrukcji powinna być wolna od: zawalcowań, zgorzelin, odprysków po spawaniu, ostrych krawędzi, zanieczyszczeń farbami, olejami, emulsjami oraz innymi materiałami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, wierceniu itp. W przypadku spawania elektrodą, należy dokładnie usunąć otulinę spawalniczą w celu zminimalizowania wad powłoki. Po ocynkowaniu uwydatnią się wady jakości powierzchni stali np. zawalcowania, rysy traserskie, zeszlifowania, pory, odpryski spawalnicze, wadliwe spoiny.

3. Elementy konstrukcyjne powinny posiadać otwory technologiczne odpowiednie do odpowietrzenia i swobodnego przepływu cynku zewnątrz i wewnątrz elementu oraz do podwieszenia (mogą być przyspawane uchwyty z blachy z otworami).

4. Niewskazane są zamknięte przekroje skrzynkowe i powierzchnie nakładające się większe niż 400 cm2. W przypadku powierzchni spawanych na zakładkę, spoina powinna być szczelna ze wszystkich stron (spawana  naokoło), a nakładki muszą szczelnie przylegać do konstrukcji. Przekroje skrzynkowe oraz powierzchnie nakładające się mogą powodować uszkodzenie konstrukcji – pękanie spoin.

5. Każdy element konstrukcyjny powinien składać się z jednego gatunku stali.

6. Konstrukcje nie powinny posiadać małych szczelin lub wnęk. Spoiny powinny być szczelne i zamknięte wokół elementu, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą po cynkowaniu wylewać się z nich resztki topnika i kwasu, pogarszając jakość powłoki (tzw. “krwawe wycieki”).

7. Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby powinien wynosić 1 – 2 mm.

8. Termiczne oddziaływanie kąpieli cynkowej uwalnia w elementach naprężenia wewnętrzne, co może powodować odkształcenia. Szczególnie uwidocznia się to w elementach spawanych, dlatego technologia spawania powinna być opracowana w taki sposób, aby podczas spawania zminimalizować naprężenia wewnętrzne. W przypadkach wątpliwych lub szczególnych proponujemy konsultację dokumentacji technicznej z naszym technologiem.

Tabela 1. Średnice otworów technologicznych w zależności od profilu i wielkości przekroju kształtownika.

 

Wymiary profilu zamkniętego w mm

Najmniejsza średnica otworu w mm odpowiednio dla liczby otworów

1

2

4

mniejszy niż:

15

15

20 x 10

8

20

20

30 x 15

10

30

30

40 x 20

12

10

40

40

50 x 30

14

12

50

50

60 x 40

16

12

10

60

60

80 x 40

20

12

10

80

80

100 x 10

20

16

12

100

100

120 x 80

25

20

12

120

120

160 x 80

30

25

20

160

160

200 x 120

40

25

20

200

200

260 x 140

50

30

25

 


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie