Prawa zabezpieczające

4.1 Na elementach przekazanych Wykonawcy do zabezpieczenia antykorozyjnego ustanawia się prawo zastawu, zabezpieczające wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, powstałe w wyniku ich współpracy gospodarczej.
4.2 Wykonawca uprawniony jest do wykonywania prawa zastawu poprzez osobistą sprzedaż przedmiotów obciążonych, po jednokrotnym, pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty, jeżeli Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym dodatkowym terminie.
4.3 Wykonawcy przysługuje również prawo zatrzymania elementów przekazanych mu do zabezpieczenia antykorozyjnego przez Zamawiającego aż do chwili zaspokojenia roszczeń przysługujących Wykonawcy.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie